Kalite Güvence

Kalite Güvence

Morçelik ISO 9001:2008 Kalite sistem belgelerine sahiptir ve tüm prosesler bu sistemler dahilinde sürekli iyileştirmeler sağlanarak gerçekleşmektedir.

ÇEVRE VE İSG POLİTİKASI

MORÇELİK A.Ş. faaliyet gösterdiği döküm ve talaşlı imalat sahasında güvenli ve sağlıklı iş ortamı sağlamak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevrenin korunmasına yönelik olarak;

 • Çevre ve insan sağlığının korunmasını ön planda tutmak ve topluma açık olmak.
 • Çevreyi kirleten katı, sıvı, gaz atıkların azaltmak, her türlü kirlenmeye karşı önleyici tedbirler almak.
 • Geri dönüşüm sağlayacak imkanları araştırmak ve atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek.
 • Çalışanlarda, tedarikçilerimizde, müşterilerimizde çevre bilincini geliştirmek için gerekli eğitim ve etkinliklerde buluşmak.
 • Çevresel performansımızı ve çevre politikamızı sürekli geliştirmek, iyileştirmek, doğal kaynak ve hammadde kullanımını azaltmak.
 • Enerji kaynaklarının tüketimini azaltmak.
 • Geri kazanım ve yeniden değerlendirme faaliyetlerini destekleyerek atık miktarlarını azaltmak.
 • Üretim sürecimizde ve ürünlerimizde yeni ve ya geliştirilmiş uygun teknolojilerini kullanarak kirliliği önlemek.
 • Tasarım aşamasında ve üretim esnasında insan sağlığına zararlı maddeleri kullanmamak.
 • Tüm çalışanlarına, ziyaretçilerine ve tedarikçilerine, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oluşmayacağı bir çalışma ortamı sağlamak,
 • İhtiyaç duyulan kaynakları sağlamak,
 • Üretim sürecimizde ve ürünlerimizde yeni ve ya geliştirilmiş uygun teknolojilerini kullanarak İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini üst düzeyde tutmak.

İSG politikamızın sürekli gelişimini sağlamaktır.